Cottonmoose4u
POGOJI POSLOVANJA

Pogoji spletne trgovine cottonmoose4u.com

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. Lastnik spletne trgovine, ki deluje na spletnem naslovu www.cottonmoose4u.com (v nadaljnjem besedilu: spletna stran) je Bartosz Sikora, ki vodi podjetje, prijavljeno CEIDG, pod imenom BARTOSZ SIKORA Cottonmose.eu, Bursztynowa 10, 05 -090 Podolszyn Nowy, NIP: 9512163862 (v nadaljnjem besedilu: Prodajalec).
 2. Ta pravilnik predstavlja predpise iz čl. 8 zakona z dne 18. julija 2002 o opravljanju elektronskih storitev (pravni list 2020.344, tj. 3. 3. 2020).
 3. Prodajalec prek spletne strani vodi spletno trgovino (v nadaljnjem besedilu: Trgovina), v kateri ponuja prodajo izdelkov po elektronski poti (torej prek interneta).
 4. Kontakt s prodajalcem je možen na e-naslovu: shop@cottonmoose4u.com.
 5. Pravila uporabe Trgovine so določena v tem pravilniku.
 6. Brskanje po spletnem mestu ne zahteva nobenih podatkov.
 7. Trgovina cottonmoose4u.com prodaja izdelke v Evropski uniji, razen na Poljskem, v Avstriji, Nemčiji, Malti in Cipru.

2. VRSTE IN OBSEG ELEKTRONSKO NUJNIH STORITEV

 1. Prodaja izdelkov v Trgovini poteka s sklenitvijo prodajne pogodbe preko interneta.
 2. Trgovina prodaja nove izdelke, predstavljene na spletnem mestu, ki so vključeni v ponudbo Trgovine ob oddaji naročila.
 3. Kupoprodajna pogodba se sklene z oddajo naročila s strani kupca in potrditvijo njegovega sprejema s strani prodajalca.
 4. Kupec izdelkov, ponujenih v Trgovini, je lahko polnoletni uporabnik spletnega mesta, ki je oddal naročilo (v nadaljnjem besedilu: kupec).
 5. Kupec, ki je fizična oseba in odda naročilo, ki ni neposredno povezano s poslovno ali poklicno dejavnostjo, je potrošnik. Naročila se obdelujejo po cenah, ki veljajo na dan oddaje naročila in so navedene v opisu izdelka.
 6. Cene izdelkov v ponudbi Trgovine so bruto cene in vključujejo vse davke. Navedene cene ne vključujejo morebitnih stroškov pošiljanja.
 7. Informacije o pošiljanju, vključno z možnimi stroški in datumom dostave, najdete v opisu izdelka.

3. REGISTRACIJA RAČUNA NA STRANI

 1. Registracija računa sestoji iz vnosa naslednjih podatkov v obrazec za registracijo na spletnem mestu: prijavo, e-poštni naslov in geslo ter drugih podatkov, potrebnih za izvedbo naročila, ki so navedeni v obrazcu, ter poleg tega: sprejemanje Pravilnika in zasebnost pravilnik in nato izberite "registriraj". Pogoj za registracijo je sprejetje Pravilnika in potrditev branja Politike zasebnosti.
 2. Kot rezultat registracije se uporabniku dodeli račun, ki omogoča identifikacijo dejavnosti, ki jih uporabnik izvaja preko spletne strani, vključno z oddajo naročil.
 3. Dostop do računa je možen po vnosu prijave in gesla, ki sta dodeljena računu.
 4. Vodenje računa na spletni strani je brezplačno.
 5. Oddaja naročil je možna tudi brez predhodne registracije računa na spletni strani. Nato boste morali navesti le podatke, ki so potrebni za izvedbo naročila.

4. NAROČILA

 1. Naročilo je izjava volje za sklenitev pogodbe o prodaji izbranih izdelkov za navedeno ceno, oddana v elektronski obliki (z uporabo interneta in funkcij spletne strani).
 2. Naročilo je mogoče oddati 24 ur na dan, 7 dni v tednu, vse leto.
 3. Izbor izdelkov za naročilo poteka tako, da jih dodamo v košarico. Vsebino košarice je možno kadarkoli preveriti.
 4. Po dodajanju izdelkov v košarico kupec izbere naslov za dostavo in način plačila. Kupec zaključi naročilo takoj, ko je potrjeno in plačano.
 5. Če Kupec odda naročilo tako po registraciji kot brez registracije, je dolžan potrditi, da je prebral Pravilnik in Politiko zasebnosti.
 6. Prodajalec bo naročilo potrdil z navedbo podatkov o naročilu preko spletne strani in v elektronskem sporočilu, poslanem kupcu.
 7. Stranka lahko izrazi željo po prejemu računa za DDV, ki se lahko priloži pošiljki ali pošlje elektronsko na elektronski naslov, ki je naveden v obliki elektronske slike obračunskih dokumentov, zlasti kot so: računi za DDV s prilogami, popravni računi za DDV s prilogami in obrazci. Navedeno daje prodajalcu pravico, da izda in pošlje račun za DDV v elektronski obliki v skladu s čl. 106n zakona z dne 11. marca 2004 o davku na blago in storitve (pravni list 2020.106, tj. 2020.01.23).
 8. Naročilo bo dostavljeno na naslov, ki ga bo naročnik navedel v naročilu.
 9. Trgovina lahko v zvezi z oddajo ali izvedbo naročila kontaktira kupca po e-pošti.
 10. Če je potrebno, se lahko kupec v besedilu sporočila obrne na trgovino po e-pošti na shop@cottonmoose4u.com, pri čemer navede številko naročila.

5. PLAČILA

 1. Kupec lahko za naročene izdelke izbere enega od dveh načinov plačila: a) bančno nakazilo, b) plačilo s kreditno kartico.
 2. Način plačila izbere kupec v fazi oddaje naročila.
 3. Kupec je dolžan plačati v roku 7 dni od sklenitve pogodbe.
 4. Pravila za kartična plačila so na voljo na www.braintreepayments.com.
 5. Trgovina izdelkov ne pošilja po povzetju.

6. DOSTAVA NAROČILA

 1. Naročila se običajno obdelajo v 2-5 delovnih dneh.
 2. Ko je naročilo zaključeno in pripravljeno za odpremo, se pošlje e-poštno sporočilo z obvestilom o zaključku naročila. Stranka bo prejela zadnje sporočilo o statusu naročila, ko bo naročilo poslano stranki.
 3. Izvedba naročila se bo začela, ko kupec prejme samodejno elektronsko sporočilo z informacijo, da je bilo plačilo sprejeto.
 4. V primeru neplačila bo naročilo preklicano, o čemer bo kupec obveščen po elektronski pošti.
 5. Naročnik lahko oddano naročilo prekliče samo na shop@cottonmoose4u.com, ne more pa preklicati že poslanega naročila, kar ne izključuje pravice do odstopa od pogodbe.
 6. Če izvedba naročila ni mogoča v roku, ki je predviden za njegovo izvedbo, bo prodajalec o tem kupca obvestil po elektronski pošti ali telefonu.
 7. Ne glede na zgoraj opisane pravice ima prodajalec v primeru, da naročila ni mogoče obdelati, pravico do odstopa od pogodbe v 30 (tridesetih) dneh od dneva njene sklenitve. Če je bilo plačilo opravljeno, bo prodajalec kupcu vrnil plačani znesek takoj po preklicu naročila.

7. ODSTOP OD POGODBE

 1. Potrošnik lahko odstopi od pogodbe brez navedbe razloga, tako da prodajalcu predloži ustrezno izjavo v 14 dneh od dneva zaključka naročila (tj. dostave naročila).
 2. Potrošnik, ki odstopa od pogodbe, nosi stroške vračila izdelka prodajalcu sam.
 3. Za izpolnitev roka zadostuje, da pred iztekom roka pošljete izjavo o odstopu od pogodbe, s katerim koli komunikacijskim sredstvom s Prodajalcem, zlasti na e-naslov: bartek@cottonmmose.pl.
 4. Potrošnik je dolžan artikel vrniti prodajalcu takoj, najkasneje pa v 14 dneh od dneva, ko je odstopil od pogodbe. Za izpolnitev roka je dovolj, da izdelek pošljete nazaj pred rokom.
 5. Potrošnik naj paket vrne na naslednji naslov: cottonmoose.eu Wilsona 88, 42-202 Częstochowa Poljska.
 6. Pravica do odstopa od prodajne pogodbe ne velja v primerih iz čl. 38 Zakona o pravicah potrošnikov z dne 30. maja 2014 (pravni list 2020.287, tj. 2020.02.21).
 7. V primeru odstopa od pogodbe se šteje, da je pogodba neveljavna in potrošnik prejme povračilo vplačanega zneska za kupljene izdelke. Prodajalec bo plačani znesek vrnil takoj, vendar ne prej kot v 14 dneh po prejemu vrnjenih izdelkov.
 8. Plačani znesek se vrne z bančnim nakazilom na račun, ki ga je potrošnik navedel v izjavi o odstopu od prodajne pogodbe, iz katere je bilo nakazilo opravljeno.
 9. Potrošnik je odgovoren za zmanjšano vrednost izdelka, ki je posledica njegove uporabe na način, ki presega tisto, kar je potrebno za ugotavljanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

8. PRITOŽBENI POSTOPEK

 1. Prodajalec je dolžan naročene izdelke dostaviti potrošniku brez napak.
 2. Prodajalec odgovarja kupcu za napake na blagu v obsegu, določenem v čl. 556 in naslednjih Zakona o civilnem zakoniku z dne 23. aprila 1964 (Journal of Laws 2019.1145, tj. z dne 19. 6. 2019).
 3. Prodajalec odgovarja kupcu, če ima prodani izdelek fizično ali pravno napako (garancija).
 4. Kupec ima pravico do reklamacije v roku 2 (dveh) let od dneva dostave blaga s strani Prodajalca.
 5. Za oddajo reklamacije mora Kupec najprej stopiti v stik s Prodajalcem tako, da piše na naslov shop@cottonmoose4u.com, priloži izpolnjen obrazec za reklamacijo in priloži fotografije okvarjenega blaga. Kupec lahko prodajalcu skupaj z izpolnjenim obrazcem za reklamacijo dostavi tudi oglaševano blago na naslednji naslov: cottonmoose.eu Wilsona 88, 42-202 Częstochowa, Poljska.
 6. Prodajalec bo obravnaval reklamacijo v 14 dneh od dneva vložitve reklamacije in kupca obvestil o nadaljnjem postopku.
 7. Če se reklamacija šteje za utemeljeno, bo prodajalec nemudoma zamenjal pokvarjen izdelek z nepoškodovanim ali odstranil napako ter krije stroške, ki jih ima kupec za dostavo pokvarjenega izdelka prodajalcu s strani kurirja, ki ga določi prodajalec. Navedeno ne vpliva na zmožnost naročnika, da zahteva znižanje cene ali odstopa od pogodbe, če je napaka pomembna.
 8. Če ni mogoče zamenjati blaga, odpraviti napake ali znižati cene, bo Prodajalec znesek takoj vrnil v skladu z veljavno zakonodajo.
 9. Pritožba bo obravnavana v 14 dneh.
 10. Če se reklamacija oceni za neutemeljeno, bo prodajalec nemudoma vrnil blago kupcu na njegove stroške na naslov, naveden v reklamacijskem obrazcu.
 11. Potrošnik pošlje reklamacijo na lastne stroške, in če je reklamacija pozitivno ocenjena (obstoj napake na izdelku), se potrošniku povrnejo stroški, ki so nastali (v znesku, ki je enak strošku najcenejše poljske pošte). ). Če prodajalec po pregledu oglaševanega izdelka ne ugotovi napake, ki jo pokriva garancija, na katero se sklicuje Potrošnik, se izdelek vrne na stroške Potrošnika.
 12. Potrošnik lahko uporabi izvensodna sredstva za obravnavo pritožb in odškodnine. Da bi izkoristil možnost sporazumnega reševanja sporov v zvezi s spletnim nakupom, lahko Potrošnik vloži svojo reklamacijo, npr. prek internetne platforme EU SRS, ki je na voljo na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

9. OSEBNI PODATKI

Prodajalec obdeluje osebne podatke strank in drugih subjektov, ki obiščejo spletno mesto v skladu s politiko zasebnosti.

10. TRGOVINA NA DEBELO

Če nameravate naročiti večje število izdelkov ali vzpostaviti komercialno sodelovanje, se predhodno obrnite na prodajalca na: shop@cottonmoose4u.com Naročil, oddanih v nasprotju s prejšnjim stavkom, prodajalec morda ne bo potrdil.

11. POTREBNE TEHNIČNE ZAHTEVE

Za pravilno uporabo spletne strani je potreben IKT sistem, ki izpolnjuje naslednje zahteve: računalnik ali drugo mobilno napravo, dostop do interneta, nameščen spletni brskalnik, kot so Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari z omogočenimi piškotki, za nastavitev računa in prejemanje sporočil po e-pošti - z računom in e-poštnim naslovom.

12. PRAVI PODATKI IN PREPOVED ZAGOTAVLJANJA NEZAKONITE VSEBINE

 1. Stranka izjavlja, da so podatki, ki jih je posredoval, zlasti osebni podatki in naslov za dostavo, resnični in popolni. V primeru spremembe podatkov je Kupec dolžan o tem obvestiti Prodajalca s posodobitvijo podatkov na računu, ustvarjenem v okviru registracije.
 2. Kupec je dolžan uporabljati trgovino na način, ki je skladen z dobrimi manirami in določbami splošno veljavne zakonodaje. Strankam je prepovedano posredovati nezakonite vsebine ter napačne ali zavajajoče podatke.
 3. Naročnik je dolžan upoštevati prepoved zlorabe elektronskih komunikacijskih sredstev in s strani ali na spletno stran posredovati naslednje vsebine: a) ki povzročajo ali lahko povzročijo njeno nepravilno delovanje ali preobremenitev, b) kršijo pravice tretjih oseb, splošno sprejetih družbenih standardov ali v neskladju s splošno veljavnimi zakoni.

13. IZBRIS RAČUNA IN PRENEHANJE

 1. Račun lahko kadar koli izbrišete tako, da pošljete ustrezno zahtevo na naslov prodajalca shop@cottonmoose4u.com. Preklic računa ne vpliva na izvedbo naročil, ki jih odda in potrdi prodajalec.
 2. Stranka ima pravico kadar koli prekiniti pogodbo o opravljanju elektronskih storitev (storitve računa na spletnem mestu) z zahtevo za izbris računa, ustvarjenega ob registraciji.
 3. Prodajalec ima pravico, da kadarkoli prekine pogodbo o opravljanju elektronskih storitev s 14-dnevnim odpovednim rokom, ki teče od dneva obvestila Kupca na e-naslov, naveden v Računu, iz pomembnih razlogov., npr v primeru prenehanja poslovanja ali dejavnosti trgovine ali kršitve pravilnika s strani naročnika.

14. KONČNE DOLOČBE

 1. V zadevah, ki niso zajete v uredbah, se uporabljajo določbe poljske zakonodaje, zlasti Zakon z dne 30. maja 2014 o pravicah potrošnikov (Journal of Laws 2020.287, tj. z dne 2020.02.21) in Zakon z dne 23. aprila 1964 o civilnem Kodeks (Pravni list 2019.1145, tj. 19. 6. 2019).
 2. Morebitne spore, ki nastanejo med kupcem, ki ni potrošnik, in prodajalcem bo reševalo sodišče, pristojno po sedežu prodajalca.
 3. Prodajalec si pridržuje pravico do začasnih prekinitev in motenj v delovanju spletnega mesta, kar ne vpliva na izvajanje potrjenih naročil.
 4. Prodajalec lahko spremeni pravilnik, sprememba pa začne veljati po 14 dneh od dneva objave informacije o takšni spremembi na spletnem mestu.
gor
Trgovina je v načinu ogleda
Ogled celotne različice mesta
Sklep internetowy Shoper.pl