Cottonmoose4u
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. DEFINICJE

 1. Administrator – Bartosz Sikora prowadzący działalność gospodarczą zgłoszoną do CEIDG pod firmą BARTOSZ SIKORA Cottonmose.eu ul. Bursztynowa 10, 05-090 Podolszyn Nowy, NIP: 9512163862
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem cottonmoose4u.com
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 1. Niniejsza Polityka określa zasady i cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług i zrealizowana zamówienia.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres wysyłki, adres poczty elektronicznej (e – mail), numer rachunku bankowego oraz na potrzeby wystawienia faktury VAT: adres prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziby, firma, numer NIP.
 4. Podanie danych z punktu 3 powyżej jest dobrowolne ale niezbędne dla dokonania zakupów za pośrednictwem Serwisu i do realizacji zamówienia.

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na prezentowaniu Użytkownikom treści zamieszczonych na Witrynie oraz w celu realizacji złożonego zamówienia, jego późniejszej obsługi, w tym obsługi zwrotu lub reklamacji. Wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) a w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora danych(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być:

 1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia,
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z obsługą zamówienia (to jest: podmioty obsługujące płatności elektroniczne, przewoźnicy realizujący wysyłkę, świadczące usługi reklamowe czy księgowe),
 3. podmioty upoważnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane będą na czas zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

6. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, może także żądać ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
  2. do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  3. do przenoszenia swoich danych,
  4. do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje skarga do organu nadzorczego.

7. FORMULARZE KONTAKTOWE

Administrator umożliwia skontaktowanie się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza EOG.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator prowadzi bieżącą analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny to jest przede wszystkim zapewniający, że dostęp do tych danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na świadczone usługi.
 2. Administrator dba, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane przez uprawnione osoby. Administrator dba również o to, by osoby te dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

10. PLIKI COOKIES

 1. Niektóre z elementów Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, by go zidentyfikować, poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pomagając w dostosowaniu Witryny do jego osobistych preferencji. Pliki te nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.
 2. Większość plików cookies zawiera nazwę Witryny, czas przechowania i unikalny numer. Inne informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania Witryny, to w szczególności adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, itp.
 3. W każdej chwili Użytkownik może ograniczyć Administratorowi dostęp do plików cookies. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, istnieje możliwość usunięcia plików cookies oraz blokowania wykorzystania plików cookies w przyszłości. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator informuje, że zmiana ustawień może prowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny czy nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania ze Witryny.
 4. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:
 • konfiguracji serwisu, uwierzytelniania Użytkownika w serwisie, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Witryny.

5. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics.

11. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: bartek@cottonmoose.pl lub adres: BARTOSZ SIKORA Cottonmose.eu ul. Bursztynowa 10, 05-090 Podolszyn Nowy.

12. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl