Cottonmoose4u
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. DEFINICE

 1. Správce - Bartosz Sikora provozující firmu registrovanou v CEIDG pod jménem BARTOSZ SIKORA Cottonmose.eu, Bursztynowa 10, 05-090 Podolszyn Nowy, NIP: 9512163862
 2. Osobní údaje - veškeré informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné jedním nebo více konkrétními faktory určujícími fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně IP zařízení, údajů o poloze, internetového identifikátoru a informací shromážděných pomocí prostřednictvím souborů cookie a dalších podobných technologií.
 3. Zásady - tyto zásady ochrany osobních údajů.
 4. GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES.
 5. Web - web provozovaný administrátorem na adrese cottonmoose4u.com
 6. Uživatel - jakákoli fyzická osoba, která navštíví web nebo používá jednu nebo více služeb nebo funkcí popsaných v zásadách.

2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÉ STRÁNKY

 1. Tyto zásady definují pravidla a účely zpracování osobních údajů shromážděných při používání webových stránek uživatelem.
 2. V souvislosti s používáním webových stránek uživatelem správce shromažďuje údaje v rozsahu nezbytném k poskytování nabízených služeb a dokončení objednávky.
 3. Správce zpracovává následující osobní údaje Uživatelů: jméno a příjmení, dodací adresu, Telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu a pro účely vystavení faktury s DPH: adresa firmy nebo sídla, společnost, daňové identifikační číslo.
 4. Poskytnutí údajů z bodu 3 výše je dobrovolné, je však nezbytné k nákupu prostřednictvím webových stránek ak dokončení objednávky.

3. CÍLE A ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány:

 1. za účelem poskytování elektronických služeb spočívajících v prezentování Uživatelů obsahu zveřejněného na Webové stránce a za účelem splnění objednávky, jejího následného vyřízení, včetně vyřizování reklamací nebo stížností. Právním základem pro zpracování údajů je pak nutnost zpracování pro splnění smlouvy (čl.6 odst.1 písm. B) GDPR) a v rozsahu nepovinných údajů je právním základem pro zpracování souhlas uživatele (čl.6 odst.1 písm. A) GDPR).
 2. za účelem splnění zákonných povinností, které vyplývají ze správce, vyplývající zejména z daňových a účetních předpisů - je právním základem zpracování právní povinnost správce údajů (čl.6 odst.1 písm. c) GDPR).
 3. za účelem možného stanovení a vymáhání pohledávek nebo obrany proti nim - právním základem pro zpracování je oprávněný zájem správce (čl.6 odst.1 písm. f) GDPR) spočívající v ochraně jeho práv.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem mohou být:

 1. osoby pověřené správcem ke zpracování údajů za účelem splnění objednávky,
 2. subjekty poskytující Správci služby spojené se zpracováním objednávky (tj. subjekty zajišťující elektronické platby, přepravní dopravci, poskytující reklamní nebo účetní služby),
 3. subjekty oprávněné podle obecně platných zákonů.

5. OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy, dokud nebude odvolán souhlas nebo vznesena účinná námitka proti zpracování údajů v případech, kdy právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem správce.
 2. Lhůta pro zpracování údajů může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné pro stanovení a uplatnění jakýchkoli nároků nebo obranu proti nim, a po této době, pouze pokud a v rozsahu, který bude vyžadován zákonem. Po skončení doby zpracování jsou data nevratně odstraněna.

6. PRÁVA OSOB, KTERÝCH SE TÝKA DAT ZNEUŽÍVÁ

Každý subjekt údajů má právo na:

 1. přístup k jejich osobním údajům, může také požadovat jejich opravu, opravu, vymazání, omezení jejich zpracování,
 2. vznést námitku proti jejich zpracování,
 3. k přenosu vašich dat,
 4. kdykoli odvolat souhlas se zpracováním, což neovlivní zákonnost jejich zpracování, které bylo učiněno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7. KONTAKTNÍ FORMULÁŘE

Správce vám umožňuje kontaktovat ho pomocí elektronických kontaktních formulářů. Použití formuláře vyžaduje poskytnutí osobních údajů nezbytných pro kontaktování uživatele a zodpovězení dotazu. Uživatel může také poskytnout další údaje, aby usnadnil kontakt nebo vyřízení dotazu. Pro zpracování dotazu je vyžadováno poskytnutí údajů označených jako povinné a pokud tak neučiníte, bude to neschopné splnit. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné. 

8. PŘENOS ÚDAJŮ MIMO EHP

Správce nepředává osobní údaje uživatelů mimo EHP.

9. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce provádí průběžnou analýzu rizik, aby zajistil, že osobní údaje jsou zpracovávány bezpečným způsobem, tj. Primárně k zajištění toho, aby k těmto údajům měly přístup pouze oprávněné osoby, a to pouze v rozsahu nezbytném z důvodu poskytovaných služeb.
 2. Správce zajišťuje, aby všechny operace s osobními údaji byly registrovány a prováděny oprávněnými osobami. Správce také zajišťuje, aby tyto osoby zaručovaly použití vhodných bezpečnostních opatření, kdykoli zpracovávají osobní údaje jménem správce.

10. COOKIES

 1. Některé prvky Webové stránky mohou používat soubory cookie, tj. cookies. Jedná se o malé textové soubory odeslané do počítače uživatele za účelem jeho identifikace, vylepšení a zrychlení některých operací. Cookies se ukládají na zařízení uživatele a pomáhají přizpůsobit web podle jeho osobních preferencí. Tyto soubory nemění nastavení zařízení uživatele.
 2. Většina souborů cookie obsahuje název webové stránky, dobu uložení a jedinečné číslo. Další informace shromážděné automaticky při návštěvě webových stránek, zejména IP adresa, název domény, typ prohlížeče, operační systém atd.
 3. Uživatel může kdykoli omezit přístup správce k souborům cookie. Pomocí příslušných možností prohlížeče je možné soubory cookie mazat a blokovat jejich používání v budoucnu. Za tímto účelem by měl uživatel upravit nastavení svého webového prohlížeče. Správce informuje, že změna nastavení může vést k nesrovnalostem ve fungování Webové stránky nebo dokonce k úplnému znemožnění používání Webové stránky.
 4. Správce používá vlastní soubory cookie pro následující účely: a) konfigurace webové stránky, autentizace uživatele na webové stránce, implementace procesů nezbytných pro plnou funkčnost webových stránek, b) analýza a výzkum i audit publika, tvorba anonymních statistik, c) zajištění bezpečnosti a spolehlivosti webových stránek.
 5. Správce služby používá externí soubory cookie ke shromažďování obecných a anonymních statických dat pomocí analytických nástrojů, jako je Google Analytics.

11. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Kontakt se Správcem je možný prostřednictvím e-mailové adresy: shop@cottonmoose4u.com nebo korespondenční adresy: BARTOSZ SIKORA Cottonmose.eu Bursztynowa 10, 05-090 Podolszyn Nowy.

12. ZMĚNA POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ

Zásady jsou průběžně ověřovány a v případě potřeby aktualizovány.

nahoru
Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi webu
Sklep internetowy Shoper.pl